Cine suntem

ASOCIAȚIA RECORDER COMMUNITY este o asociație ce se ocupă cu gestiunea portalului de știri RECORDER.RO

Date personale pe care le prelucrăm

ASOCIAȚIA RECORDER COMMUNITY este un operator de date cu caracter personal. Prelucrăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

 • Nume, prenume
 • Email
 • Număr de telefon
 • Adresă de livrare
 • Adresă de facturare
 • Coș
 • Sumă
 • ID Tranzacții
 • AWB
 • Recurență donații
 • Ultimele patru cifre din debit card
 • Dată expirare debit card
 • Formular 230
 • Activitate online
 • Date personale din anchete și reportaje jurnalistice.

De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale pentru următoarele prelucrări:

În temeiul legal al demersurilor inițiate de către persoana vizată pentru achiziția unui produs din secțiunea Shop – acceptarea termenilor și condițiilor.

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea identifica.
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă comunica statusul comenzii dumneavoastră.
 • Număr de telefon – folosim această informație pentru comunicări urgente și pentru livrarea comenzii dumneavoastră.
 • Adresa de livrare – aceasta este adresa unde vă va fi trimisă comanda.
 • Adresa de facturare – această informație este folosită pentru generarea facturii, conform cerințelor codului fiscal.
 • Coș – acesta este coșul electronic de cumpărături unde dvs puteți adăuga produse.
 • Sumă – aceasta este suma de plată.
 • ID Tranzacție – orice tranzacție online are un identificator unic.
 • AWB – acest număr este asociat comenzii dumneavoastră și este folosit de către curieri pentru livrarea comenzii.

În temeiul legal al demersurilor inițiate de către persoana vizată pentru a face donații către Asociația Recorder:

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea identifica.
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă comunica statusul donației dumneavoastră.
 • Număr de telefon – folosim această informație pentru comunicări urgente.
 • Sumă – aceasta este suma de plată pentru donațiile electronice.
 • ID Tranzacție – orice tranzacție online are un identificator unic.
 • Ultimele patru cifre din debit card – pentru a verifica corectitudinea tranzacțiilor, vom stoca ultimele patru cifre ale debit card-ului, în cazul donațiilor recurente.
 • Data expirării – pentru a verifica corectitudinea tranzacțiilor, vom stoca data expirării debit card-ului, în cazul donațiilor recurente.
 • Recurență donație – aici puteți seta recurența donației.
 • Formular 230 – acesta este formularul pe care dumneavoastră îl completați și pe care îl trimitem către ANAF.
 • Contract sponsorizare – acesta este contractul pe care dumneavoastră îl completați și pe care vi-l trimitem pentru a face plata.
 • AWB – acest număr este asociat comenzii dumneavoastră și este folosit de către curieri pentru livrarea comenzii.

Cu consimțământul dumneavoastră, vom prelucra și următoarele date cu caracter personal

Comportament online

Prelucrări în scop jurnalistic

Articolele și anchetele publicate pe site-ul Recorder.ro, atât în materiale scrise cât și audio-video pot să conțină date cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate în scop jurnalistic, conform prevederilor articolului 7 din Legea 190/2018 și conform prevederilor articolului 85 și a considerentului 153 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Astfel, prelucrarea acestor date, care fie au fost făcute publice în mod manifest de către persoanele vizate sau care sunt strâns legate de calitatea de persoane publice a acestor persoane vizate ori de caracterul public al faptelor în care sunt implicate este efectuată prin derogare de la capitolele II (Principii), III (Drepturile persoanelor vizate), IV (Operatorul și persoana împuternicită de operator), V (Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale), VI (Autorități de supraveghere independente) și VII (Cooperare și coerență) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Datele cu caracter personal parte a unor sesizări pe care ni le trimiteți la secțiunea Contactează Recorder într-un mediu securizat sunt considerate a fi prelucrate în scop jurnalistic. Dacă pe parcursul anchetei ne dăm seama că acestea nu pot fi prelucrate în scop jurnalistic (fie nu au fost făcute publice în mod manifest de către persoanele vizate sau nu sunt strâns legate de calitatea de persoane publice a acestor persoane vizate ori de caracterul public al faptelor în care sunt implicate), acestea vor fi distruse.

Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul ASOCIAȚIEI RECORDER COMMUNITY situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc în România la H88 Web Hosting, în Irlanda la Amazon Web Services și în Germania la Digital Ocean, companii ce acționează în calitate de persoane împuternicite pentru ASOCIAȚIA RECORDER COMMUNITY.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către Google Cloud EMEA Ltd în Irlanda, companie ce acționează în calitate de persoană împuternicită oferind serviciile de gestiune a comunicațiilor și a documentelor electronice.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către Zooku Solutions SRL din România, companie ce acționează în calitate de persoană împuternicită oferind serviciul Sendmachine de transmitere a email-urilor tranzacționale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către Beehiiv, Inc, o companie din Statele Unite ce acționează în calitate de persoană împuternicită oferind serviciile de transmitere a newsletter-elor Recorder. Conformitatea transferului datelor cu caracter personal în Statele Unite este asigurată de semnarea Clauzelor Contractuale Standard cu acest furnizor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către Baremetrics, Inc, o companie din Statele Unite ce acționează în calitate de persoană împuternicită oferind serviciile de analiză a donațiilor recurente către ASOCIAȚIA RECORDER COMMUNITY. Astfel, prin integrarea cu PayPal veți fi notificați atunci când data de expirare a card-ului se apropie sau când o tranzacție nu este procesată. Conformitatea transferului datelor cu caracter personal în Statele Unite este asigurată de semnarea Clauzelor Contractuale Standard cu acest furnizor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către RO UNIT BRAND SRL din România, companie ce acționează în calitate de persoană împuternicită oferind serviciile de realizare și livrare a produselor din secțiunea Shop a site-ului recorder.ro.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către Intelligent IT S.R.L.din România, companie ce acționează în calitate de persoană împuternicită oferind serviciul Smartbill de gestiune a facturilor electronice aferente achizițiilor făcute în secțiunea Shop a site-ului recorder.ro.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., un procesator de plăți ce acționează în calitate de operator de date cu caracter personal. Datele de card nu sunt vizualizate sau stocate de către ASOCIAȚIA RECORDER COMMUNITY în niciun moment.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și de către Tribus Technologies SRL, o companie din România responsabilă cu dezvoltarea portalului Recorder.ro, ce acționează în calitate de persoană împuternicită. Această companie nu poate să acceseze date personale decât în cadrul unui incident de suport documentat. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către diverse firme de curierat, în funcție de comanda pe care o faceți în secțiunea Shop a site-ului recorder.ro.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. din Luxemburg, un procesator de plăți ce acționează în calitate de operator de date cu caracter personal. Din aceste tranzacții vom reține doar ultimele patru cifre ale card-ului și data de expirare.

Datele dvs personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagină.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul newsletter-ului Recorder vor fi ținute timp de cinci ani de la abonarea dumneavoastră sau până când decideți să opriți abonamentul.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate în scop jurnalistic vor fi ținute indefinit, conform prevederilor Articolului 7 din legea 190/ 2018. 

Datele cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse. 

Datele dumneavoastră privind activitatea online vor fi ținute pe perioada de viață a cookie-urilor sau până când decideți să ștergeți cookie-urile.

Care sunt drepturile dvs?

Dacă aveți motive să credeți că datele personale pe care le deținem despre dvs, prelucrate în alte scop decât cel jurnalistic, sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la [email protected].

În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în scop jurnalistic, iar aceste date nu mai contribuie la o dezbatere de interes general, sau dumneavoastră nu mai sunteți atât de cunoscut sau cunoscută în raport cu subiectul reportajelor în care datele dumneavoastră sunt prezente, dacă conduita dumneavoastră nu mai este relevantă în legătură cu subiectul reportajelor din care datele dumneavoastră personale fac parte, puteți solicita anonimizarea sau ștergerea datelor dumneavoastră personale, conform Articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – Dreptul la respectarea vieții private și de familie. Echipa Recorder va analiza cererea dumneavoastră, o va balansa cu prevederile Articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – Libertatea de exprimare – și vă va comunica o decizie în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Dacă doriți să înaintați  o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail [email protected]. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a rezolva problema ridicată. 

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.